Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
KOPUN SIMTO d.o.o.

Montaža strojnih instalacij, svetovanje, inženiring in trgovina

Zg. Duplek 19, 2241 Sp. Duplek

T: +386 (0)2 684 01 76

F: +386 (0)2 684 01 77

M: +386 (0)41 635 730

E: kopun.simto@gmail.com

Kanalizacija

Hišno kanalizacijo uporabljamo za odvajanje odpadnih in meteornih vod, zato je pri načrtovanaju kanalizacije pomembno, da so priključki od vertikalnega voda čim krajši, saj se tako izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Kakor pri vodovodnih ceveh se tudi pri vgradnji kanalizacijskih cevi že vrsto let uporabljajo plastični materiali.

Za preprečitev smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadanju odplak, mora biti vsak odtok opremljen s smradno zaporo t.i. sifonom, vsaka vertikalna cev pa mora imeti izvedeno zračenje t.i. odduh vonjav. Pomembna je tudi pravilna lega in naklon cevi, le-ta mora pri zunanjem premeru cevi 200 mm znašati vsaj 2 %. Kanalske vode hišne kanalizacije moramo položiti dovolj globoko, da jih zaščitimo pred zmrzovanjem in dinamično ter statično težo.

Kanalizacija

Ponudba