Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
KOPUN SIMTO d.o.o.

Montaža strojnih instalacij, svetovanje, inženiring in trgovina

Zg. Duplek 19, 2241 Sp. Duplek

T: +386 (0)2 684 01 76

F: +386 (0)2 684 01 77

M: +386 (0)41 635 730

E: kopun.simto@gmail.com

Reference

Fakultete:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta – vzdrževalna dela
 • Pedagoška fakulteta – zamenjava kotla 1600 kw, vzdrževalna dela
 • Pravna fakulteta – obnova kabinetov z zaključnimi deli, vzdrževalna dela
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko – vzdrževalna dela
 • Fakulteta za gradbeništvo – zamenjava radiatorjev
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – zamenjava radiatorjev
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – zamenjava radiatorjev
 • Filozofska fakulteta – nujna vzdrževalna dela v računovodstvu, zamenjava radiatorja v knjižnici, popravilo iztoka vode v kotlovnici
 • Pedagoški fakulteti Maribor – Sanacija primarnega toplovoda od kotlovnice na do UŠC Maribor
 • Pravna fakulteta Maribor – servisiranje CK
 • EPF Maribor – saniranje cevi

Srednje šole:

 • Srednja trgovska šola Maribor – zamenjava radiatorjev, menjava ventilov na primarnem in sekundarnem vodu
 • Srednja gradbena šola Maribor – strojno instalacijska, elektro instalacijska dela in zaključna dela v gradbeništvu
 • Srednja ekonomska šola Maribor – zamenjava radiatorjev
 • Gimnazija in srednja kemijska šola v Rušah – obnova učilnic, zaključna dela v gradbeništvu, popravilo žlebov, obnova požarnih stopnic, zamenjava radiatorjev in ventilov, ureditev sanitarij
 • Srednja strojna šola Maribor – obnova garderobe
 • Srednja šola za kmetijstvo – zamenjava kompletne kanalizacije, obnova sanitarij
 • Srednja prometna šola Maribor – zamenjava črpalk in krogelnih ventilov, posodobitev toplotne pod postaje, zamenjava črpalk, izvedba krmiljenja, popravilo raztezne posode, dograditev radiatorjev
 • Srednja tekstilna šola Maribor –zamenjava radiatorjev
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem – obnova centralnega ogrevanja, obnova garderob in kopalnic, zamenjava radiatorjev, sanacija kanalizacijskega jaška
 • I. gimnazija Maribor – zamenjava sanitarne opreme, čiščenje kanalizacije in ureditev prezračevanja kanalizacije, sanacija odvodnjavanja s strehe, popravila žlebov
 • Srednja lesarska šola Maribor – vodovod in kanalizacija, gradbena, keramičarska, elektro instalacijska dela
 • Srednja glasbena in baletna šola Maribor – zamenjava omehčevalne naprave, zamenjava ventilov cevnega razvoda, ureditev toplotne pod postaje; kompletna gradbena dela, elektro instalacijska dela, strojne instalacije

Osnovne šole:

 • OŠ Draga Kobala – zamenjava radiatorjev
 • OŠ Borcev za severno mejo - zamenjava kotla, obnova pisoarjev in menjava ventilov
 • OŠ Janka Padežnika – strojno instalacijska dela, zamenjava kotla, zamenjava gorilnika
 • OŠ Franca Rozmana Staneta – zamenjava bojlerja, popravilo radiatorjev, odmaševanje kanalizacije
 • OŠ Tabor I. – obnova toplotne pod postaje, preureditev inštalacij v biološki učilnici, popravilo cevovoda ogrevanja, sanacija vodovodne instalacije, čiščenje kanalizacije, sanacija iztoka vode, zamenjava kanalizacijskih cevi v pod postaji šole, popravilo radiatorjev, menjava radiatorjev,
 • OŠ Tabor II. – zamenjava vodovodne instalacije v kuhinji
 • OŠ Slava Klavore – zamenjava kotla in gorilnika, bojlerja, armatur,
 • OŠ Kamnica – sanacija vodovodne inštalacije, sanacija sistema ogrevanja
 • OŠ Boris Kidrič – sanacija odtoka meteornih vod v kleti in popravila vodovodne inštalacije
 • OŠ Bratov Polančič – zamenjava kotla in dimnika
 • OŠ Draga Kobala – zamenjava gorilnikov
 • OŠ Slivnica – zamenjava mešalnih armatur
 • OŠ Maks Durjava – zamenjava kompletne kotlovnice 2x300 kW, vgradnja 30.000 l rezervoarjev, zamenjava radiatorjev in črpalk
 • OŠ Bojan Ilich – zamenjava toplovodnega števca, plinska instalacija
 • OŠ Rada Robiča – zamenjava pred izolirane cevi med kotlovnico OŠ in Vrtcem Studenci,
 • OŠ Ivana Cankarja – podružnica Košaki – zamenjava gorilnika
 • Šolski center Ptuj – zamenjava bojlerja
 • OŠ Prežihov Voranc – sanacija centralnega ogrevanja
 • OŠ Rače – Fram – strojno instalacijska dela, oprema za kuhinjo

Osnovne šole:

 • Vrtec Pobrežje – vsa vzdrževalna dela
 • Vrtec Otona Župančiča – zamenjava bojlerja, ureditev prostora pod postaje; polaganje keramike, izdelava predelnih sten, obnova pod postaje, zamenjava strojne opreme
 • Vrtec Jožice Flander – zamenjava 400 l raztezne posode,
 • Vrtec Pristan – popravilo strehe, vzdrževalna dela
 • Vrtec Tezno – obnova pralnice, priključitev pralnega in sušilnega stroja
 • Vrtec Studenci , enota Pekre – zamenjava kotla
 • Vrtec Studenci, enota Radvanje – obnova toplovoda, vsa gradbena, instalacijska in obrtniška dela na vrtcu in jaslih
 • Vrtec Borisa Pečeta – zamenjava sanitarne opreme
 • VVZ Ivana Glinška – vsa vzdrževalna dela, popravilo oljnega gorilnika
 • Zveza prijateljev mladine Maribor – zamenjava parnih ventilov, zamenjava radiatorjev

Hoteli:

 • Hotel Donat Rogaška Slatina – nujna vzdrževalna dela, zamenjava kanalizacijskih in meteornih cevi v jedilnici hotela, strojno instalacijska dela za priklop mini kuhinje
 • Hotel Ocean Maribor – vsa strojno instalacijska dela

Občina Duplek:

 • Športno igrišče Duplek 1200 m2 – kanalizacija, odvodnjavanje
 • Občinska stavba Duplek – vodovod, kanalizacija, ogrevanje, gradbena dela, prezračevanje sanitarij, zamenjava kotla
 • Knjižnica Duplek – vzdrževalna dela
 • Lekarna Duplek – vzdrževalna dela na sanitarijah
 • Vodno črpališče Vurberk – krmiljenje lokalnega vodovoda
 • Čistilna naprava Duplek – strojno instalacijska dela
 • OŠ Dvorjane – vgradnja kotla in izvedba ogrevanja v kletnih prostorih
 • OŠ Zg. Duplek – vodovod, kanalizacija, gradbena in keramičarska dela, elektro instalacijska dela, sliko pleskarska dela, zamenjava sanitarne opreme v telovadnici
 • Dvorana Dvorjane – gradbena dela, ogrevanje
 • Mrliška vežica Korena – instalacijska dela, polaganje keramike
 • Vrtec Zg. Duplek – zamenjava dotrajane instalacijske opreme
 • Vrtec Dvorjane – strojno instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu
 • Lovski dom Ciglence – montaža radiatorjev
 • Fontana na krožnem prometu

Posamezni objekti:

 • Mariborska bolnica – montaža laboratorijske in sanitarne opreme
 • Dijaški dom Lizike Jančar – vsa vzdrževalna dela,zamenjava kotla 700 kW
 • Razgoršek d.o.o. Melje, proizvodni prostori - vodovod, kanalizacija, hidrantni vod, talno in radiatorsko ogrevanje, kotlovnica, komprimiran zrak, klima, gradbena, keramičarska in sliko pleskarska dela v izmeri 8500 m2
 • Dom invalidov Maribor – kompletna izgradnja balinarskega igrišča
 • IVS Consulting Celje – gradbena dela, plinska instalacija, ogrevanje in plinska instalacija v hišnih kontejnerjih, stanovanjski priključki v bloku, plinske postaje butan, propan
 • Vinag Maribor – popravila vodovodne napeljave, gradbena dela, dovod in razvod plina po objektu, izvedba sifonov po kleteh, vzdrževanje v objektih v Svečini
 • Bidstor d.o.o. – parketarska, sliko pleskarska, mizarska in strojno instalacijska dela
 • Umetnostna galerija Maribor – zamenjava kotla, nujna vzdrževalna dela v kotlovnici
 • Založba Forum media – parketarska in sliko pleskarska dela
 • Branik Maribor – Tribuna Ljudski vrt – popravilo instalacij v kopalnicah,obnova sanitarjev
 • Separat d.o.o. – popravilo talne podlage, priklop na čistilno napravo na objektu Črni kal, objektu Obrtna cona Mengeš in stanovanjskem objektu Zg. Brnik Kepec
 • Center sluha – odprava napake na sistemu ogrevanja
 • Koren in Koren d.n.o. – zamenjava kotla in bojlerja
 • Plinarna Maribor – zamenjava plinovodne cevi
 • Varnost d.o.o. – dograditev strojnih instalacij, montaža radiatorjev
 • A-MB d.o.o. – gradbena in strojno instalacijska dela, popravila cevovoda
 • Elektro Maribor – dograditev črpalke na enoti Veselova
 • Očesna ambulanta Potrč – strojno instalacijska dela, popravila vodovoda
 • IDDI Črnko Darja s.p. – nujna vzdrževalna dela, izvedba komplet sanitarij, zamenjava radiatorjev
 • Grawe zavarovalnica – izdelava projektne dokumentacije za kotlovnico, obnova kompletnih sanitarij, zamenjava črpalk, izvedba kotlovnice na Gregorčičevi ulici 39, asfaltiranje parkirnega prostora, popravilo fasade, sliko pleskarska obnova pisarn, izdelava predelnih sten, sanacija svetlobnih jaškov, zamenjava dotrajanih cevi v kotlovnici, obnovitvena dela v avli
 • Elviko d.o.o. – izvedba kompletnih strojno instalacijskih del na objektu v Izoli
 • EL – Dom d.o.o. – dobava in montaža radiatorjev, zamenjava bojlerja in raztezne posode, popravilo iztoka vode, nujna vzdrževalna dela
 • Protect Infra d.o.o. – strojno instalacijska dela, montaža bojlerja
 • Jager d.o.o. – prezračevanje v PE Duplek in v PE Melje
 • Masind d.o.o. – obnova sanitarij, prevezava na enojen sistem ogrevanja
 • Mariborska mlekarna – razna popravila; omehčevalne naprave, žlebov, zamenjave; grelcev, 300 l bojlerja, sifonov
 • Matijas d.o.o. – polaganje keramike pri vhodu v objekt, popravila cevovodov, fino montaža sanitarne opreme
 • Avto Oman d.o.o. – strojno instalacijska dela, vezava oljne cisterne
 • Dravske tiskarne d.o.o. – izvedba vodovodne instalacije, kanalizacije in vzdrževalna dela
 • Gojenje gob Jasna Krevh s.p. – strojno instalacijska dela; montaža kotla, bojlerja, izvedba sanitarij, preureditev sistema ogrevanja, kompletna izvedba kopalnic
 • Tehnostroj d.o.o. Ljutomer – izvedba zračnega voda
 • Občina Muta – Stanovanjski objekt glavni trg 30 – 34, montaža peči in dimnika
 • Kolmar d.o.o. – prestavitev glavne dovodne vodovodne cevi
 • Vrstne hiše v Slovenski Bistrici- Bukovec – kompletna vodovodna in kanalizacijska dela, talno in radiatorsko ogrevanje
 • Mariborski Vodovod – zamenjava radiatorjev, gradbena dela, vodovodna, kanalizacijska, keramičarska in mizarska dela, obnova garderob
 • Bene d.o.o. – obnova kopalnice na objektu Bene d.o.o., vsa vodovodna, instalacijska in kanalizacijska dela na pizzeriji pod Pohorjem
 • Repro studio d.o.o. – montaža bojlerja
 • Elektro strela d.o.o. – stanovanjski objekt v Slovenski Bistrici; instalacija vodovoda, ogrevanja in kanalizacijska dela
 • Študentski servis Maribor – obnova sanitarij, vodovoda, ogrevanja in prezračevanja, zamenjava bojlerja, obnova ulične kanalizacije po Žitni ulici v Mariboru
 • Pizzerija Velenje – vsa strojno instalacijska dela, ogrevanje in prezračevanje dograditev ogrevanja v animacijski dvorani na Partizanski cesti 6, montaža radiatorjev
 • Remax d.o.o. – dela na bazenih; priklopi vzorčnih bazenov, toplotnih izmenjevalcev, dela na objektu Remax d.o.o.; zamenjava radiatorjev, popravilo vodovodne instalacije, vzdrževalna dela
 • Apartmaji na Rogli, Puli, Pagu,… adaptacije
 • Dom krajanov Rogoza – zamenjava kotla, radiatorjev, cevi,…
 • Evropsko središče Maribor – OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV MURSKA SOBOTA
 • CITY MB d.o.o. - sprememba namembnosti toplotne podpostaje v plinsko kotlovnico
 • Mladinski dom Maribor – obnova podpostaje in menjava bojlerja na Letonjevi ulici 5 v Mariboru
 • Vzgojni zavod Slivnica – gradbeno obrtniška dela, obnova kopalnic, polaganje keramike talne in stenske, dobava sanitarne opreme ( kadi, umivalnikov, pisoarjev,wc kotličkov, armatur, ..
 • Kotlovnica Grinviška ul.10 – instalacijska dela
 • Cvetličarstvo Rojko Dejan s.p. – menjava kotla
 • I&J TRTA D.O.O. MB – strojno instalacijska dela
 • MEDIA Metka Horvat s.p. – strojno instalacijska dela na poslovnem objektu
 • Center za sluh in govor Maribor – obnova kotlovnice, strojno instalacijska dela
 • Grawe zavarovalnica d.d.- sanacija kanalizacijskega priključka na objektu Komenskega 4 v Ljubljani
 • Vzgojni zavod Slivnica – zamenjava oken na upravi in stanovanjskih enotah, zamenjava radiatorjev
 • Bell d.o.o. – zamenjava kotla poslovni objekt
 • Vinag d.d. MB – izvedba kotlovnice za upravni del
 • Dijaški dom Lizike Jančar – obnova kopalnic 4.in 6. nadstropje, zamenjava bojlerja V=4000 l, 5000 l

Staninvest d.o.o.:

 • Stanovanjski objekt Koroška cesta 14-18 z lokali; gradbena in sliko pleskarska dela, obnova dvorišča s preplastitvijo asfalta
 • Vrazova ulica 56; celotna sanacija toplotne pod postaje, zamenjava toplotnega prenosnika, zamenjava radiatorskih ventilov
 • Ulica Veljka Vlahoviča – zamenjava toplotnega prenosnika
 • Majeričeva ulica – strojno instalacijska dela na individualnem stanovanju; zamenjava plinskega bojlerja za sanitarno vodo
 • Greenwiška ulica 8 – urgentno popravilo iztoka vode, ureditev ogrevanja z gradbenimi deli
 • Prvomajska ulica – popravilo kanalizacijske cevi
 • Ulica Bratov Greif – zamenjava ventilov
 • Gunduličeva ulica – popravilo bojlerja
 • Železnikova 20 – strojno instalacijska in gradbena dela
 • Gosposvetska cesta 3-5 – popravilo cevovoda
 • Cankarjeva ulica 36 – strojno instalacijska dela, zaključna dela v gradbeništvu
 • Dogoška cesta 59-67 – popravilo radiatorskega ogrevanja z zamrznitvijo cevi, zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav
 • Kotlovnica Kersnikova ulica 7,9,11,13, Maribor – zamenjava kotlovne opreme v skupni kotlovnici
 • Dravska ulica 7 – obnova kotlovnice, strojno instalacijska dela
 • Zrkovci MB – strojno instalacijska dela in gradbena dela na stan.objektu
 • Krekova ulica 20 in Trubarjeva 8,10,12 Mb – zamenjava rad.ventilov, zapiral in glav, hidravlično uravnovešanje navpičnih cevi na ogrevanju z STAD ventili
 • Dogoška cesta 67-71 – rekonstrukcija plinske kotlovnice
 • Dominkuševa ulica 6-8 in 10-12 – zamenjava kotlovne opreme v skupni kotlovnici

Dela v tujini (Hrvaška):

 • Ludberg, gradbena in strojniška dela obnove starejših občanov
 • Pag, Murter, Istra montaža bazenske tehnike v več stanovanjskih objektih
 • Montaža sončnih kolektrorjev, vodovodnih instalacij ter vzdrževanje počitniških apartmanov po Istri in Dalmaciji