Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
KOPUN SIMTO d.o.o.

Montaža strojnih instalacij, svetovanje, inženiring in trgovina

Zg. Duplek 19, 2241 Sp. Duplek

T: +386 (0)2 684 01 76

F: +386 (0)2 684 01 77

M: +386 (0)41 635 730

E: kopun.simto@gmail.com

Storitve

Podjetje Kopun Simto d.o.o. je v prvotni obliki nastalo pod imenom Simto s.p. 1. Januarja leta 1986. Maja leta 1990 je spremenilo gospodarsko obliko v družbo z omejeno odgovornostjo, pod katerim naslovom še danes posluje. Kopun Simto d.o.o. pa ima zraven izvršilnih del tudi trgovino z drobnim instalacijskim materialom. Podjetje se v Sloveniji kategorizira med ti. mikro podjetja, kamor sodijo vsa podjetja z manj kot 10 zaposlenimi.

Dejavnost podjetja

 • Strojni-instalacijski in gradbeni inženiring
 • Energetski menegement in svetovanje
 • Prodaja strojno-instalacijskega materiala

Vizija

Biti eden najboljših izvajalcev inštalacijskih del na področju Slovenije, z visoko kakovostnim kadrom zagotavljati zadovoljstvo naših kupcev jim nuditi pomoč pri svetovanju in nakupu opreme za ogrevanje, vodovod in kanalizacijo stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov.

Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo socialno varnost.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje:

 • inštalacije za vodovod, plin in kanalizacija
 • inštalacije za centralno ogrevanje in prezračevanje,
 • vzdrževanje in inštaliranje plinskih aparatov in naprav,
 • inštalacije klima naprav in termoregulacij,
 • montaža in vzdrževanje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje,
 • montaža in vzdrževanje solarnih naprav,
 • montaža in vzdrževanje toplotnih črpalk,
 • itd.

Prispevati k:
pravilni rabi sistemov na način, ki ima minimalne vplive na naše okolje, kar pomeni svetovati in spodbujati uporabnike k nakupu energetsko varčnejših sistemov ogrevanja in pri sami vgradnji spodbujati k uporabi kakovostnih materialov z dolgo življenjsko dobo.

Operativni, taktični in stratežki cilji podjetja

 • biti eden najkakovostnejših izvajalcev storitev na našem področju;
 • zagotavljati dolgoročno uspešnost in rast podjetja z nenehnim izboljševanjem kakovosti naših storitev;
 • prisluhniti potrebam in željam stranke ter imeti kratek odzivni čas ter hitra in kakovostno izvedbo del;
 • obvladovanje stroškov poslovanja z izkušnjami, znanjem in strokovno usposobljenostjo kadrov;
 • spodbujanje produktivnega vključevanja v procese nenehnih izboljšav kakovosti, z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter vzdrževanjem kulture medsebojnih odnosov;
 • vzpostavljanje prijaznega odnosa do okolja, z zagotavljanjem racionalne porabe materialov, energije in surovin ter z zmanjševanjem nastajanja škodljivih emisij in odpadkov,
 • obveščanje zaposlenih, partnerjev in javnosti o novih dosežkih na področju tehnologije izvedbe in sistema kakovosti.