Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
KOPUN SIMTO d.o.o.

Montaža strojnih instalacij, svetovanje, inženiring in trgovina

Zg. Duplek 19, 2241 Sp. Duplek

T: +386 (0)2 684 01 76

F: +386 (0)2 684 01 77

M: +386 (0)41 635 730

E: kopun.simto@gmail.com

Klasičen toplovodni kotel

Klasični toplovodni koteli obratujejo v visokotemperaturnih ogrevalnih režimih (90/70°C, 85/65°C). Temperatura grelne vode v kotlu je navzdol omejena s temperaturo kondenzacije. Med klasične kotle prištevamo kotle s temperaturo predtoka 90 °C in temperaturo povratka 70 °C, ki imajo temperaturo izstopnih dimnih plinov ne višjo od 240 °C in nižjo od 160 °C. Osnovni vzrok tako visokih temperatur vode v kotlu in dimnih plinov je preprečevanje nizkotemperaturne korozije, do katere pride, če se dimni plini ohladijo pod točko rosišča.

Uporaba teh kotlov se zadnje čase precej opušča, zamenjujejo jih nizkotemperaturni in kondenzaciski kotli, ki so odporni na nizkotemperaturno korozijo. Izkoristki klasičnih kotlov pri nazivni moči znašajo 75 % do 85 %, kar je odvisno od vrste goriva.

Ogrevanje

Ponudba